Bemutatkozunk

A SÁRVÁRI BURGONYA

A magyar Sárvári család már közel száz éve foglalkozik burgonyanemesítéssel.

Munkánk célja olyan multirezisztens burgonyafajták nemesítése, amelyek a leromlást okozó vírusbetegségekkel és a fitoftóra gombabetegséggel szemben teljes rezisztenciával, azaz ellenálló képességgel bírnak. Ez a környezeti hatások- mint például az éghajlati viszonyok, illetve a vírus- és gomba törzsek folyamatos változása miatt állandó fejlesztést igénylő feladat.

A hét évtizedes intenzív, célirányos nemesítési technológiával létrehozott genetikai bázis, amellyel kizárólag a magyar Sárvári család rendelkezik, egyedülálló az egész világon. Igazi Hungarikum. GMO technikát a nemesítés során sohasem alkalmaztak.

A rezisztens Sárvári burgonyafajták különlegessége és egyedisége

A magyar Sárvári család célja a XX. század eleje óta, hogy olyan burgonyafajtákat nemesítsen, amelyek az egészségre mérgező vegyszerek nélkül, a víz és a termőföld kíméletes használatával, évenkénti terméscsökkenés nélkül egy életen át termeszthetők. Közel 100 év munkájával ezek a burgonyafajták immár az emberiség rendelkezésére állnak.

Jelenleg a Sárvári család negyedik és ötödik generációja végzi a világon egyedülálló munkát, bővítve a Sárvári burgonyák fajtaválasztékát.

A világon jelenleg közel 20 millió hektár területen termesztenek olyan burgonyafajtákat, amelyek a legelterjedtebb vírusokkal szemben nagyon fogékonyak. Ez a gyakorlat azzal a következménnyel jár, hogy legalább 250 millió tonna/év burgonya nem terem meg ezen a területnagyságon a vírusos leromlás miatt.

A Sárvári multirezisztens burgonyafajtákkal ez a terméskiesés nem következne be. Ennek a terméskiesésnek értéke kb. 120-130 milliárd Euró/év, ami egy kisebb-közepes ország GDP-je évente.

A világ lakosságának rendkívül gyors demográfiai növekedése az élelmiszer ellátás keretén belül a burgonyafogyasztás arányának egyre gyorsuló növekedését eredményezi napjainkban.

A betegségekre fogékony, gyorsan leromló burgonyafajták, amelyeket többnyire a világ burgonyatermelői jelenleg termesztenek, sokféle illetve nagy mennyiségű vegyszer felhasználásával termeszthetők. Hosszú távon ezeket a betegségekre fogékony burgonyafajtákat az emberiség érdekében fel kell hogy váltsák az ökológiai termesztésre alkalmas, komplex rezisztenciával rendelkező burgonyafajták, amelyek sok éven át megőrzik kiváló termőképességüket.

Ilyen komplex paraméterekkel a világon jelenleg csak a Sárvári burgonyafajták rendelkeznek, amelyek kinemesítését közel 100 éve tartó, nemesítő generációk munkáját igénylő, kitartó és következetes nemesítő tevékenység biztosította.

A legnagyobb terméskiesést okozó vírusos leromlással (PLRV, PVX, PVY, PVA és komplexeik) szembeni komplex rezisztenciákat kiegészítettük a rendkívül nagy kárt okozó fitoftórával (Phytophthora infestans gombabetegséggel) szembeni horizontális típusú rezisztenciával, mely a gomba gyorsan változó biotípusaival szemben is kiváló rezisztenciát biztosít.

Ezeket a rezisztenciatulajdonságokat kizárólag hagyományos keresztezéses technológiával egybeépített természetes gének biztosítják. A horizontális típusú, magas rezisztenciaértékű fitoftóra-rezisztencia is kuriózum a világban, de a vírusos leromlással szembeni rezisztenciákkal kombinálva, kiemelkedően egyedi!

A komplex rezisztenciával rendelkező, ökológiai termesztésre is alkalmas növényfajták (mint a Sárvári burgonyafajták) nemcsak napjaink, hanem a jövő nemzedékének is stratégiai fajtái lehetnek. Ilyen komplex tulajdonságokkal rendelkező fajták nélkül nem oldható meg globális szinten, sem a szükséges mennyiségű élelmiszer termelés, sem a környezetvédelem egyre sürgetőbb átértékelést és megoldását igénylő problémája.

A világ burgonyatermelésének 20 millió hektárt is meghaladó (évente további 250-280 ezer hektár területtel növekvő) termesztő területét nem lehet olyan, a legfontosabb vírusos leromlást okozó betegségekre fogékony, hagyományos nemesítésű fajtákkal ellátni, amelyek termőképessége három éven belül a potenciális lehetőségének több mint a felét elveszíti.

A leromlással szemben rezisztens Sárvári burgonyafajták igazi jelentőségét az adja, hogy a világ jelenlegi burgonyafogyasztását akár a jelenlegi termesztő terület növekedése nélkül, sokkal gazdaságosabban is biztosíthatja, amely a globális éhínség felszámolásának egyik potenciális lehetőségét jelentheti.

Meg kell említeni azt a gyakorlati problémát is, hogy a burgonya viszonylag alacsony (6-8- szoros) szaporodási hányadosa miatt a vetőanyag akár 8-10 évig tartó felszaporítására is szükség van a világ nagyobb termőterületeinek ellátása érdekében. A burgonya vetőanyag sok évig tartó felszaporítását kizárólag a leromlással szemben komplex rezisztenciával rendelkező burgonyafajták termesztésével lehet biztosítani lényeges terméscsökkenés nélkül, és erre jelenleg csak a Sárvári burgonyafajták alkalmasak a világon, melyek komplex rezisztenciával rendelkeznek.

Ezek eredeti magyar nemesítésű fajták, amelyeket nagyon erős, provokatív fertőzési körülmények között nemesítettünk, és amelyeknek termesztési és felhasználási-, valamint beltartalmi tulajdonságaik is kiválóak.

A multilaterális rezisztenciájú, Sárvári burgonyafajták potenciális termesztési lehetőségét hasonlítsuk össze a világon jelenleg elterjedt, fogékony (legfeljebb 3 évig szaporítható) burgonyafajtákkal.

Az összehasonlításból világosan kitűnik, hogy a rezisztens burgonyafajták a termesztés és lakossági ellátás vonatkozásában a fogékony, vagy nem kellő rezisztenciájú fajtákhoz képest, teljesen más dimenziót képviselnek, hiszen a Sárvári burgonyafajták hosszú időn át, felújítás nélküli termesztés után is megőrzik, termőképességüknek legalább 90 %-át.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vírusos leromlásra fogékony burgonyafajták 1 hektár kezdeti területnagyságról indulva, három év alatt csak 36 hektár területre szaporíthatók fel, miközben elveszítik termőképességük 60 %-át, tehát gazdaságtalan a további termesztésük.

Ezzel szemben, a rezisztens Sárvári burgonyafajták hét év alatt, szintén 1 hektár kezdeti területnagyságról indulva, 279 936 hektár területre szaporíthatók fel (6-szoros szaporodási hányadost számítva), miközben a potenciális termőképességükből mindössze csak 10 %-ot veszítenek felújítás nélkül.

Ezek a rezisztens burgonyafajták egyedülállóan gazdaságos termesztést tesznek lehetővé a termelőknek, akik előbb-utóbb rákényszerülnek a rezisztens fajták használatára.