Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Információ

Kérjük, hogy a megrendelés véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot, mert  megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja jelen ÁSZF tartalmát!

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az egyéb, kötelezően alkalmazandó normák az irányadók és alkalmazandók.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné jelezni, kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 1. A szerződő partner (Eladó) adatai

Név: Dr. Sárvári Agró Kft

Székhely: 8191 Öskü Ibolya utca 11.

Cégjegyzékszám: 19-09-519881

Adószám: 26349989-2-19

Számlaszám: 11748117-21440504

IBAN: HU72 1174 8117 2144 0504 0000 0000

SWIFT / BIC: OTPVHUHB

Ügyvezető: Kovács Ágnes

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36/70/362-4711

Munkanapokon 08:00-18:00 között, szombaton 08:00-12:00 között hívható.

Elektronikus elérhetőség: sarvarirend@gmail.com

Honlap: sarvariburgonya.hu

 1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

Az Eladó a sarvariburgonya.hu weboldalon bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató Vásárló kiválaszthat.

Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. A weboldalon feltüntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.

A sarvariburgonya.hu weboldalon feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Az oldal üzemeltetése során kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése.

3. A Webáruházban történő vásárlás menete

A Vásárló a Webáruházban elérhető, megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól, kiszereléséről, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről az adott termék nevére vagy a termék képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Termék kiválasztása

A Vásárló a megvásárolni kívánt terméket a ‘Kosárba teszem’ feliratra kattintva tudja virtuális kosarába helyezni anélkül, hogy evvel vásárlási vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig, vagyis a ‘Megrendelés’ gomb megnyomásáig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termék eltávolítható, illetve a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetők, a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Vásárló a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, külön ablak ugrik fel ‘A kosárba sikeresen bekerültek a következő termékek’ szöveggel.

Ezen a felületen a Vásárló választhat, hogy tovább tájékozódik a Webáruházban (‘Vásárlás folytatása’) vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a ‘Tovább a kosárhoz’ gombra kattintva.

Kosár megtekintése

A Webáruház használata során a honlapon található kosár ikonra kattintva a kosár tartalma bármikor ellenőrizhető. Itt lehetőség van a kiválasztott termékeket a kosárból eltávolítani, illetve a termék darabszámot megváltoztatni. A rendszer a ‘Kosár frissítése’ gomb megnyomását követően megjeleníti a megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat. Az oldalon megjelenik a kosár teljes tartalma, illetve a vásárlás esetén fizetendő teljes vételár.

Ezen az oldalon is megismerheti a várható szállítási költséget

Ha vásárló nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a ‘Tovább a pénztárhoz’ gombbal folytathatja tovább a megrendelés folyamatát.

Pénztár

A ‘Tovább a pénztárhoz’ gomb lenyomását követően a Pénztár oldalon kiválasztható, hogy Vásárló regisztráció nélkül kíván vásárolni, vagy már regisztrált az oldalon és be szeretne lépni, esetleg újonnan kíván regisztrálni.

A vásárlásnak a Vásárló és Eladó között nem feltétele a Vásárló általi regisztráció, azonban a vásárlás alkalmával a Vásárló által kötelezően szolgáltatandó adatok megadásának hiányában a Vásárlás nem eszközölhető, azaz szerződés a Vásárló és Eladó között nem jöhet létre.

A kötelezően szolgáltatandó adatok köre a Webáruházban az adatszolgáltatásra vonatkozó rovatok mellett * jelzéssel és ‘Kötelező adatok’ jelzéssel ellátott.

A Vásárló által szolgáltatott adatok megfelelőségéért és valódiságáért a Vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik, Eladó felelőssége e körben kizárt.

Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a ‘Számlázási adatok’ ablakban, a következő lépésben bejelölheti, hogy a szállítási címe a számlázásitól eltérő-e.

A ‘Szállítási adatok’ ablakban a rendszer automatikusan a ‘Számlázási adatok’ során megadott adatokat tárolja, eltérő szállítási cím esetén a pipát el kell távolítani.

A ‘Megjegyzés’ ablakban tetszőleges további információ adható meg a szállításhoz, számlázásival azonos, illetve eltérő szállítási cím esetében is.

A szállítási adatok megadását követően a Vásárlónak a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a ‘Tovább’ feliratra kattintani.

A Weboldalon megjelenik egy összegző képernyő, ahol megrendelésének adatait a Vásárló a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti.

Javítás, módosítás

A ‘Vásárlási feltételek’ elfogadásával (pipa bekattintásával) és a ‘Megrendelés’ gomb megnyomásával véglegesíthető a megrendelés.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is van lehetősége erre. Terméket törölhet a kosárból az „x” gombra kattintva, megváltoztathatja az általa megadott adatokat a ‘Módosítás’ feliratra kattintva, a termék mennyiségét növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található ‘Módosítás’ feliratra kattintva. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a ‘Megrendelés’ gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül.

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Amennyiben Vásárló meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, valamint adatai helyesen szerepelnek, úgy a ‘Megrendelés’ gombra kattintva zárhatja le megrendelését.

A webáruházban közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Az ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a webáruházban tett ajánlatnak Eladó részéről történő elfogadásával jön létre, jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt Eladó legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Vásárlónak.

Vásárló a ‘Megrendelés’ gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Vásárlót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben Vásárló ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Vásárlónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email Vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 (huszonnégy) órán belül jeleznie kell Eladó ügyfélszolgálata felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló emailt Eladó akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A Vásárló és Eladó közötti szerződés kizárólag magyar nyelven jöhet létre.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

5. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

A megrendelés adatait Eladó tárolja. Miután a Vásárló megadta Eladó részére az email címét, Eladó az előzőekben említett, megrendelés visszaigazoló emailben elküldi a Vásárló megrendelésének valamennyi lényeges adatát.

Ha a megrendelés adatait a Vásárló nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a ‘Megrendelés visszaigazolása’ dokumentumként.

A Webáruház valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html alapú weboldal megjeleníthető.

A Weboldal a működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén annak lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében Eladó késedelem nélküli tájékoztatása javasolt (nem kötelező).

Amennyiben az Eladó pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Eladó különösen nem felel azért, ha a honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával; illetve a műszaki nehézségekért, beleértve a honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

6. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag azon szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (Ptk. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki a Webáruházban terméket vesz, rendel, ilyen terméket kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fentiekben említett Vásárló a szerződéstől a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Eladó részére az Elállási Időszak alatt.

Elállás esetén Vásárlónak a terméket az eredeti csomagolásban sértetlenül vissza kell küldenie Eladó részére. Az elállási jog gyakorlása esetén Eladó köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Amennyiben a termék nem rendeltetésszerű használat miatt hibásan érkezik vissza, Eladó jogosult Vásárlótól az ebből származó kárának megtérítését követelni.

Az elállásból eredő minden felmerülő költséget Vásárló viseli.

Előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget Eladó minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség, kivéve azon esetet, amennyiben a Vásárló a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése merül fel az elállási jogra vonatkozóan, Eladó ügyfélszolgálatához fordulhat.

7. Árak

A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, magyar forintban értendő, amely az adott termékhez kapcsolódóan a fizetőeszköz nemével (forint), vagy annak rövidítésével (Ft) kerül megjelölésre.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (Fgytv.) 14§-ában meghatározott követelményeknek megfelelve az Eladó által megvételre kínált termékek eladási ára (illetve amennyiben jogszabály azt kötelezővé teszi, egységára) a Vásárló által ténylegesen fizetendő árat jelenti, amely magában foglalja a törvényben rögzített általános forgalmi adót. A termék vételára a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A termék vételára nem tartalmazza a szállítási költséget, amely a termék árán felül felmerülő és fizetendő költség.

8. Fizetés, esedékesség, számlázás

A termék vételárának megfizetése a Vásárló választása szerint történhet

 • banki utalással,
 • utánvéttel.

Készpénzben történő fizetésre Eladó telephelyén történő átvétel esetén van lehetőség.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előzetesen teljesítendő pénzügyi teljesítést (előre utalást) kérjen, amelyre vonatkozó információt a Webáruházban előzetesen közöl Vásárlóval.

Előre utalás esetén az esedékes vételár és a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó egyéb költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia:

Dr. Sárvári Agró Kft. (Székhely: 8191 Öskü Ibolya utca 11.)

Számlaszám: 11748117-21440504

IBAN: HU72 1174 8117 2144 0504 0000 0000

SWIFT / BIC: OTPVHUHB

A Vásárlónak előre utalás esetén megrendelése beazonosíthatósága érdekében meg kell adnia rendelési számát.

Eladó a vásárláskor minden esetben számlát, illetve számlával egyenértékűnek tekintett okiratot állít ki, amelyről szóló adatot a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakkal összhangban szolgáltatja az adó- és vámhatóság felé.

A Vásárló által a vásárlás során történt bármely valótlan adatszolgáltatásból eredő jogkövetkezményekért Eladó – a jelen ÁSZF 2. pontjában foglaltakkal összhangban – felelősségét kizárja.

Tulajdonjog fenntartása

A termék teljes vételárának maradéktalan megfizetéséig a termék Eladó tulajdonát képezi.

Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik Eladó irányában mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 1. Szállítás

A Vásárló által megvásárolt termék kiszállítás kizárólag Magyarország területén történik, MPL futár szolgálattal.

A szállítási költségek a kiszállított csomag súlya függvényében kerülnek megállapításra. A szállítási díjak tartalmazzák a megjelölt utánvét díját is. Abban az esetben, ha a csomag súlya meghaladja a 25 kg-t, akkor az ilyen csomagokat előzetes értesítés nélkül több csomagban küldjük.

Az áru feladásáról Vásárló értesítést kap, a kézbesítés a következő munkanapon várható. Ha a szállítás időpontjával kapcsolatban külön kívánság merül fel, a szállítási cím megadásakor a megjegyzés rovatban van lehetőség jelezni.

A futárszolgálat a kézbesítés előtti napon értesíti a címzettet, hogy küldeménye várható.

Személyes átvétel Eladó zirci telephelyén lehetséges (8420 Zirc Borzavári utca 29.), 1. pontban megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken előzetesen egyeztetve.

A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során Eladó emailben – tájékoztató jelleggel – informálja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő bármely okból nem tartható be, Eladó ezen körülményről és a kapcsolódó információkról Vásárlót tájékoztatja.

A tájékoztató jellegű teljesítési határidőkhöz képest késedelmesen történt szállításokért, illetőleg a késedelemből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó az elő – és részszállítás (teljesítés) jogát minden egyes szerződése tekintetében fenntartja. Elő- illetve részszállítás (részteljesítés) esetén a Vevő a szállítás (teljesítés) arányában köteles a vételárat megfizetni.

A kiszállítás a megrendelések beérkezésének sorrendjében, az időjárástól függően történik. A küldés időpontját az időjárási viszonyok befolyásolhatják. A megrendelések a készlet erejéig szállíthatók.

A termék kézbesítése a Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvétellel, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával megtörténtnek tekintendő.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és megfelelő cseréjét Eladó díjmentesen biztosítja.

Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vásárló nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak. A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vásárló nem jogosult a termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a termék vételárának kifizetését megtagadni. A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében az Eladóról, vagy a teljesítésben az Eladó oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vásárlóra.

 1. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést Eladó minden esetben email útján jelzi Vásárló részére.

 1. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Vásárló korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

 1. Jótállás

A megrendelt Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásokat Vásárló Eladó 8420 Zirc Borzavári utca 29. alatti elérhetőségén terjesztheti elő.

Az Eladó a Vásárló esetleges kifogásait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

13. Kapcsolatfelvétel

Vásárló kérdése esetén Eladó 1. pontban említett elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére.

14. Panasz ügyintézés, jogérvényesítési lehetőségek

Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform (OVR platform) elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

 • Panaszok, Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vásárlónak Eladó, illetve az Eladó érdekében eljáró személyek magatartásával, mulasztásával, Eladó által forgalmazott termékekkel, az Eladó által nyújtott szolgáltatással bármilyen jellegű panasza van, azt közölheti Eladóval  személyesen annak 8420 Zirc Borzavári utca 29. elérhetőségén, az elérhetőségre küldött postai küldeményben vagy elektronikus úton a sarvarirend@gmail.com email címre küldött emailben.

Eladó köteles azonnal megvizsgálni a szóbeli panaszt, és amennyiben ez szükséges, illetve lehetséges, orvosolja azt. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelését nem tartja elégségesnek, vagy a panasz azonnali kivizsgálása, illetve orvoslása nem lehetséges a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a Eladó jegyzőkönyvet vesz fel, melyet érdemi válaszával együtt 15 napon belül megküldi a Vásárlónak postai úton. A Vásárló írásbeli panaszára – érkezzen akár postai, akár elektronikus úton – Eladó a panasz beérkezésétől számított 15 napon belül írásban érdemben reagál.

Amennyiben Vásárló panaszát Eladó nem orvosolta, vagy a Vásárlónak a kiszállított termékek minősége, a felek között létrejött szerződés megkötése és teljesítése olyan sérelmet okozott, amelyet álláspontja szerint Eladó nem tud vagy nem kíván orvosolni, a Vásárló jogosult vitás ügyét bírósági eljárás útján, vagy a bírósági eljáráson kívül a Veszprém Megyei Békéltető Testület előtt indított eljárással rendezni.

A Veszprém Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz 115-116)

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben, K 09:00-14:00),

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Web: www.bekeltetesveszprem.hu,

15. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el.

 1. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Dr. Sárvári Agró Kft.8191 Öskü Ibolya utca 11.

 1. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

18. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Eladó fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek – egyebekben a vonatkozó jogszabályokkal, valamint egyéb kötelezően alkalmazandó normákkal összhangban álló módon történő – bármely időpontban végrehajtott egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Eladó fenntartja a jogot továbbá, hogy egyoldalú döntésével – egyebekben a vonatkozó jogszabályokkal, valamint egyéb kötelezően alkalmazandó normákkal összhangban álló módon – bármely időpontban, bármilyen módosítást hajtson végre a Webáruházon (külső megjelenés, tartalmi elemek, stb.), illetve, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.